home

Veilig wadlopen bij het Wadloopcentrum Pieterburen.

De oudste en meest ervaren Wadlooporganisatie.

Het Wadloopcentrum Pieterburen is de oudste en daarmee de meest ervaren wadlooporganisatie in ons land.

In de loop der jaren is er een onschatbare hoeveelheid aan kennis van het Wad, de weersomstandigheden en de gevaren rondom het wadlopen opgedaan. Deze kennis is nog steeds in het bezit van de oudere generatie Wadlooppioniers die nog altijd bij ons lopen. Die kennis is door hen weer overgedragen aan onze jongere generaties wadloopgidsen

Meten is weten en kennis is macht.

Het Wadloopcentrum Pieterburen heeft een eigen opleidingscentrum en is door de vergunning verlenende overheidsinstantie bevoegd verklaard om gidsexamens af te nemen. In de winter worden onze gidsen bijgeschoold en in het vroege voorjaar lopen we verkenningstochten. Op basis hiervan passen wij onze wadloopkaarten, ieder jaar opnieuw aan.

Enkele zaken die voor U en ons belangrijk zijn:

 • Iedere gids volgt de lessen EHBO voor op het Wad, inclusief reanimatie.
 • We lopen met GPS navigatie plus kompas navigatie.
 • Er gaan meerdere gidsen mee op een oversteek en zo veel mogelijk, ook op de overige tochten. Onderweg wordt de kennis met elkaar gedeeld en mocht een gids iets overkomen? Dan nemen de andere gidsen de taak over.
 • We houden reddingsoefeningen, tezamen met de Kustwacht en de KNRM.
 • We houden onze kennis en vaardigheden bij, door kompas oefeningen en brancardoefeningen te lopen.
Een gids bereidt zijn of haar tocht grondig voor en laat niets aan het toeval over.

 • Hij of zij heeft een curve met een getijverwachting bij zich. Daarnaast is hij of zij op de hoogte van de te verwachten verhogingen of verlagingen van de waterstanden, de zogenaamde Opzet.
Een Gids bezit:

 • Een bodemprofielkaart met daarop de diepten van de geulen.
 • Een recent weerbericht en is in staat om ter plaatse een weersverandering juist in te schatten. (Op het wad is het weer vaak anders dan op het land)
 • Een tijdsplanning ten opzichte van het getij, van de gehele wadlooptocht.
 • Reddingsmiddelen zoals een EHBO set, brancard, lang touw en noodsignalen.
 • Een marifoon, om in geval van nood de reddingsdiensten te kunnen bereiken.
Verder verzorgt een gids de:

 • Aan- en afmelding van de wadlooptocht bij het kustwachtcentrum. Men weet dan van onze aanwezigheid op het Wad, het deelnemersaantal en waar we naar toe gaan.

Wat ook niet onbelangrijk is:

Wat U als deelnemer zelf aan veilig wadlopen kunt doen:

Dit klink misschien wel vreemd en veeleisend, want U loopt toch immers met de meest vertrouwde wadlooporganisatie van het land? En toch is het zo: Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel!

Hiermee bedoelen we te zeggen: Indien een deelnemer onvoldoende goed is voorbereid op een wadlooptocht, hij de zwakste schakel is van de groep! Dit kan voor oponthoud en ongewenste situaties zorgen. Echter, we willen U er met alle plezier bij helpen om niet die zwakste schakel te zijn.

Daarom hebben wij op onze website de volgende pagina in het leven geroepen: Wadloopinformatie.
Hier treft U informatie aan, die U als deelnemer van een wadlooptocht eenvoudigweg niet mag missen. Niet om U bang voor het wadlopen te maken, maar wel:


Om U een leuke, zorgeloze wadlooptocht en een unieke wadbeleving te kunnen bieden!

We gunnen U en Uw metgezellen dan ook een fijne en veilige wadlooptocht.

Terug naar boven