home

Werelderfgoed

Eén Waddenzee - één Werelderfgoed

Werelderfgoed Waddenzee

Het werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit over ongeveer 500 km langs de kustlijn van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. In het hele gebied verlopen de natuurlijke processen ongestoord. In 2009 werd de Waddenzee van Nederland en Duitsland opgenomen in de lijst van werelderfgoederen van UNESCO, in 2014 gecomplementeerd met het Deense deel. Dat betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijk universeel belang is en bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie.

  • 1. Nergens op aarde is er zo'n diverse en dynamische kustzone op deze schaal, continu gevormd door wind en getijden. Deze natuurlijke processen ervaren we vandaag. Ze voltrekken zich ononderbroken langs de Waddenzee, waarbij we zien hoe eilanden, zandbanken, kanalen, modderplaten, stroomgeulen, zoutmoerassen en duinen gevormd worden.

  • 2. Natuurlijke krachten en dynamiek tonen ons een onschatbaar verslag van voortdurende, actieve aanpassing van planten, dieren en hun omgeving aan klimaatveranderingen, in het verleden en nu. De productiviteit van biomassa is de hoogste ter wereld en biedt voedsel voor vissen, zeehonden en vogels.

  • 3. Biodiversiteit op wereldwijde schaal is afhankelijk van de Waddenzee, die ruimte biedt aan meer dan 10 000 soorten planten en dieren, en die van groot belang is voor 10 tot 12 miljoen trekvogels die in het gebied foerageren als ze op weg zijn naar hun winter- of zomerverblijf.

  • 4. De Waddenzee omvat alle facetten (soorten, leefomgevingen, processen) waaruit een natuurlijke en dynamische waddenzee bestaat. Het gebied is groot genoeg om ervoor te zorgen dat deze uitzonderlijke aspecten van een van de belangrijkste ecosystemen in stand blijven en beschermd worden

  • 5. De uitstekende toestand waarin de Waddenzee beschermd is, is het resultaat van 30 jaar gezamenlijke natuurbescherming van Nederland, Duitsland en Denemarken, waarbij de Waddenzee is aangewezen als nationaal park en natuurreservaat. De bescherming van één onscheidbaar ecosysteem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid jegens de wereldgemeenschap voor het nut van de huidige en toekomstige generatie.

Downloads:

Folder Werelderfgoed Waddenzee

Oost Atlantische trekroute van de diverse vogels

Alles wat leeft in en op het Wad

Werelderfgoed Waddenzee